Recent Changes

Friday, January 11

 1. page home edited ... Kompetansemålene for dette emnet: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive kjem…
  ...
  Kompetansemålene for dette emnet:
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
  gj√łre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
  gjennomf√łre enkle kjemiske p√•visninger av n√¶ringsstoffer i matvarer
  forklare hovedtrekkene i ford√łyelse, transport og omsetting av de viktigste n√¶ringsstoffene
  gj√łre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon

  dr√łfte sp√łrsm√•l knyttet til ern√¶ring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling
  Grunnleggende ferdigheter i naturfag:
  √Ö kunne lese i naturfag dreier seg om √• samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, b√łker og p√• Internett. Lesing i naturfag inneb√¶rer ogs√• lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler.
  ...
  gode hjelpemidler. Kritisk
  Kritisk
  vurdering av
  Naturfagsenteret.no har hatt noen spennende prosjekter og forsket på mye av dette. Blant annet Elevproduktet og i sluttrapporten der beskriver de den pedagogiske tenkningen rundt et prosjekt som dette:
  Fra informasjons√łk p√• internett til kunnskapsintergrasjon
  (view changes)
  6:06 am
 2. page home edited ... Kildekritikk i naturfag er et prosjekt vi gjennomf√łrer p√• Drammen VGS. (https://docs.google.c‚Ķ
  ...
  Kildekritikk i naturfag er et prosjekt vi gjennomf√łrer p√• Drammen VGS.
  (https://docs.google.com/document/d/1pB_5rEFXWpQ8A3pYTYQbSpU8ADQwsRuPtmlNL4-GqMs/edit)
  SANT(Tidligere het prosjektet:SANT / USANT
  ...
  KROPP OG HELSEHELSE)
  {r√łdvin.png}
  Dette er en beskrivelse av et prosjekt som vi gjennomf√łrer p√• Drammen VGS. I naturfag p√• vg1 skal alle elevene ha dette n√•r de gjennomg√•r kompetansem√•let om helse og ern√¶ring. Hensikten er at de skal l√¶re seg √• v√¶re kritiske til kilder, og at de skal l√¶re om √• publisere p√• nettet, skrive sammen, og bruke bilder med cc-lisens. Temaet helse og ern√¶ring gir oss mange aktuelle temaer som elevene er interessert i og som det er nyttig for dem √• reflektere kritisk over.
  (view changes)
  6:02 am

Tuesday, November 20

 1. page 1b-Planer som styrer dette edited Læreplanene Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende tiltaksplan …
  Læreplanene
  Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende tiltaksplan
  Handlingsplanen med tiltak
  Buskerud fylkeskommunes strategiske plan for pedagogisk bruk av IKT, med rullerende tiltaksplan
  Drammen VGS virksomhetsplan 2012-13 og tiltaksplanen (det er fare for at dette er fjorårets tiltak)
  (view changes)
  2:34 am

Monday, November 19

 1. page 1b-Planer som styrer dette edited ... Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende tiltaksplan Buskerud…
  ...
  Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende tiltaksplan
  Buskerud fylkeskommunes strategiske plan for pedagogisk bruk av IKT, med rullerende tiltaksplan
  ...
  og tiltaksplanen (det er fare for at dette er fjorårets tiltak)
  Virksomhetsplanen
  Styrke skolebibliotekets rolle som en sentral ressurs i
  utviklingen av elevers og læreres informasjonskompetanse.
  Tiltaksplanen
  -Samarbeide med naturfagseksjonen og gi elevene i vg1 opplæring i informasjonskompetanse, kurs i kildebruk/kildekritikk og kildelister.
  - Opplæringen kan tilbys i andre fag ved behov.

  Drammen VGS IKT plan:
  Grunnleggende digitale ferdigheter fordeles på de forskjellige seksjonene:
  (view changes)
  11:59 pm

Wednesday, October 24

 1. page 9b-snasne_programmer edited Det er en mengde med programmer vi kan ha nytte av. Det er jo sånn at det er begrenset hva en kan …
  Det er en mengde med programmer vi kan ha nytte av. Det er jo sånn at det er begrenset hva en kan klare å henge med på, men her er det store muligheter for samarbeid.
  Jeg er avhengig av disse:
  Diigo - samler bokmerkene
  Jing - tar skjermdump som jeg bruker på wikiene, i foredrag og på blogg
  Dropbox - holder orden på dokumentene, bildene og gir meg tilgang uavhengig av hvilken "maskin" jeg er på.
  wikispaces :)

  (view changes)
  11:37 pm

Friday, October 19

 1. page 8-Hvordan vurderes artiklene og kildebruken? edited ... Kildekritikk Under middels (1+2) Dårlig språk, har kun Har satt seg overfladisk litt i…
  ...
  Kildekritikk
  Under middels (1+2)
  Dårlig språk, har kunHar satt seg overfladisklitt inn i tema. Artikkelen kan være ustrukturert.
  Dr√łfting mangler eller er meget svak.
  Oppgir noen

  Kort dr√łfting.
  Få
  kilder.
  Middels
  (3+4)
  Godt språk, har satt seg noe inn i tema. Artikkelen er strukturert.
  EnsidigSer saken fra en side og/eller vurderer lite holdbarhetenhar en enkel vurdering av argumentene.
  Oppgir url, viser til flere kilder og vurderer dem noe.
  Bruker bilder riktig.
  (view changes)
  1:30 pm
 2. page 8-Hvordan vurderes artiklene og kildebruken? edited ... D√•rlig spr√•k, har kun satt seg overfladisk inn i tema. Artikkelen kan v√¶re ustrukturert. Dr√łf‚Ķ
  ...
  Dårlig språk, har kun satt seg overfladisk inn i tema. Artikkelen kan være ustrukturert.
  Dr√łfting mangler eller er meget svak.
  Oppgir ingen eller fånoen kilder. Ingen eller liten vurdering av kildene.
  Middels
  (3+4)
  (view changes)
  5:04 am

Thursday, October 4

 1. page 1b-Planer som styrer dette edited Skolens IKT Læreplanene Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende…
  Skolens IKTLæreplanene
  Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende tiltaksplan
  Buskerud fylkeskommunes strategiske
  plan for pedagogisk bruk av IKT, med rullerende tiltaksplan
  Drammen VGS virksomhetsplan 2012-13 og tiltaksplanen
  Drammen VGS IKT plan:

  Grunnleggende digitale ferdigheter fordeles på de forskjellige seksjonene:
  Alle elever i vg1 får opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.
  (view changes)
  4:13 am
 2. page 1b-Planer som styrer dette edited Skolens IKT plan Grunnleggende digitale ferdigheter fordeles på de forskjellige seksjonene: Alle…
  Skolens IKT plan
  Grunnleggende digitale ferdigheter fordeles på de forskjellige seksjonene:
  Alle elever i vg1 får opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.
  Opplæringsansvar for elevene ved oppstart vg1:
  Norsk ‚Äď Word
  Matematikk - Kikora
  Naturfag/Bibliotek ‚Äď Kildebruk, kildekritikk og nettvett
  Samfunnsfag- Excel
  Fremmedspr√•k ‚Äď Digital fortelling
  Engelsk: PowerPoint
  Kontaktlærere: It’s og Skolearena + Filbehandling
  Kontaktlærer/elever: OneNote.
  Det gis oppgaver som viser kompetanse.

  (view changes)
  3:05 am

Wednesday, October 3

 1. page ōyvind tester Ś lage en ny side (deleted) edited
  5:20 am

More