Potensielle negative helseeffekter ved inntak av harske fiskeoljeprodukter.

CIMG3622.JPG
CIMG3622.JPG

Daniel sliter med valget!


I 2009 ble det solgt 1,6 millioner flasker Møllers Tran i Norge.(1) De positive helseeffektene av fiskeoljeprodukter er bevist i mange studier.(2)(3)(4) Fiskeolje inneholder omega-3 fettsyrene DHA og EPA, som er essensielle oljer kroppen ikke produserer selv og må ha tilført gjennom kosten. Fiskeolje er også en av svært få naturlige kilder til D-vitamin i kosten, et vitamin som vanligvis produseres i huden under soleksponering, og som kroppen kan ha et underskudd av i vinterhalvåret når vi tilbringer mindre tid i solen. Fiskeolje er påvist å senke blodtrykket og redusere risikoen for hjertesykdom.(16) Det foreligger derimot lite forskningsmateriale om helseriskoene ved inntak av harske fiskeoljer.(5) Det foregår derfor en debatt om harske fiskeoljer er helsefarlige eller ei.

Hva er harskhet og hvorfor er fiskeoljen harsk?
På fagspråket kalles harskning for oksidasjon. Oksidasjon er en kjemisk reaksjon som skjer i de fleste matvarer som inneholder fett. Oksidasjon er derfor én av de viktigste årsakene til at matvarer har begrenset holdbarhet. På grunn av at de kjemiske reaksjonene er kjedereaksjoner, vil ikke prosessen kunne stoppes når den først har begynt. Når harskningen av fiskeolje har begynt innebærer det at flerumettet fett nedbrytes. Denne prosessen oppstår ved kontakt mellom oksygen og fett under lagring, som danner en uønsket lukt og smak på fettet. (9)(10)

Axellus Gruppen, som står bak det kjente omega-3 produktet Møllers, skriver i en epost til NRK at tran kommer fra leveren til norsk arktisk fisk fra Lofoten. Omega-3 kapsler lages derimot av fiskeolje fra ansjos og sardiner fisket utenfor kysten av Peru. (11) Ofte blir fisken og fiskeoljen oppbevart i store tanker som har ugunstige temperaturer over en lang periode. Det har også blitt rapportert om anlegg der fisken ligger ute i åpen luft. Dette eksponerer fisken og fiskeoljen for ytre forurensninger som fugler og sol, som igjen kan føre til at oljen harskner. (9)(12)

CIMG3634.JPG
CIMG3634.JPG

Disse kapslene har ingen lukt eller smak.

Innkapslet fiskeolje
Hvis det viser seg at harske fiskeoljer er farlige for helsen vår, er det spesielt risikofylt med innkapslet fiskeolje siden kapselen vil gjemme bort smak og lukt – noe som forhindrer forbrukeren i å smake om fiskeoljen er harsk. Mens Møllers har utalt på sine nettsider at de kan «garantere at ingen av våre produkter er harske» (6), har derimot en forbrukertest av marine oljer utført av Nofima vist at alle de 113 tilfeldige fiskeoljekapseler de testet var «mer eller mindre harske».(7) En annen studie gjort av det samme firmaet konkluderte med at 20 % av totalt 130 undersøkte fiskeoljeprodukter ikke burde vært på markedet. (8)CIMG3628.JPG
CIMG3628.JPG

Nå kan Daniel smake og lukte om oljen er harsk

Potensielle negative helseeffekter

Det diskuteres om harske (oksiderte) fiskeoljer kan være skadelige for forbrukeren. Dessverre er det mangel på forskningsmateriale av potensielle negative helseeffekter ved inntak av harske fiskeoljeprodukter. Det materialet som derimot foreligger, besitter ikke resultater nok til å stille en fullstendig konklusjon om harsk fiskeolje er farlig for helsen til mennesker. (4)(13)

På et oppdrag fra mattilsynet stilte Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) i 19.10.2011 en risikovurdering av nedbrytingsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje. (13) I en artikkel publisert av VKM hevder de at diverse studier har vist at harske planteoljer har hatt en negativ helseeffekt på dyr, blant annet ved at mengden fett i leveren økte, økt blødningstendens hos hjertesyke, nedsatt betennelse- og immunfunksjoner og at genuttrykket ble påvirket. Økt blødningstid er rapportert hos pasienter med hjerte- og karsykdom etter inntak av 6,9g EPA og DHA per dag. Det er imidlertid ikke rapporter om noen tilfeller av blødningskomplikasjoner i forbindelse med tilskudd av EPA og DHA.(4)(13)

Andre dokumenterte negative helseeffekter er forandringer i stoffskiftet. Stoffskiftet er en kjemisk reaksjon som skjer i cellene. Denne prosessen er nødvendig for at cellene skal kunne vokse og reprodusere seg. Stoffskiftet produserer og lagrer energi. For lavt eller høyt stoffskifte er ikke positivt.(17) Ved for lavt stoffskifte kan kroppen preges av tiltaksløshet, treghet i bevegelser, manglende toleranse for kulde, muskel- og leddsmerter, økt søvnbehov og vektøkning. (18) For høyt stoffskifte vil blant annet føre til hjertebank, rastløshet, nervøsitet, vekttap, varmeintoleranse, hurtig puls og gjerne litt forhøyet blodtrykk.(19)

I risikovurderingen påpeker VKM at mangel på informasjonsgrunnlag hindrer dem i å gjennomføre en kvantitativ helserisikovurdering. VKM stiller seg dermed bekymret til jevnlig inntak av omega-3 kosttilskudd som inneholder harsk fiskeolje på grunn av de potensielle negative helseeffektene, og VKM anbefaler derfor at det kartlegges hvilke nivåer av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter som finnes i omega-3 kosttilskuddene som selges i butikken og at det blir gjennomført mer forskning på helseeffekter ved nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje.(4)(5)(13)
En annen studie, utført i samarbeid med Lipidklinikken ved Rikshospitalet, Nofima Mat, Universitetet i Oslo og TINE i november 2011 (14), påviste som den første studien av harske fiskeoljer utført på mennesker derimot ingen potensielle negative helseeffekter ved inntak. Deltakerne i studien spiste åtte gram fiskeolje hver dag i syv uker. Jevnlige tester viste ingen forskjell i markørene hos de som spiste harsk fiskeolje sammenlignet med de som spiste god fiskeolje. (14)(15)


Konklusjon

De positive helseeffektene av fiskoljeprodukter er blitt grundig dokumentert gjennom en lang rekke med studier.(1)(2)(3)(4)(11) Det foreligger derimot ikke konkrete bevis på at harske fiskeoljeprodukter har noen form for negativ helseeffekt etter daglig inntak over en lengre periode. På grunn av den strenge kvalitetskontrollen hos de største produsentene er det lite trolig at det finnes betydelige mengder harsk fiskeolje i produkter fra etablerte og seriøse produsenter.Forskere kan derimot heller ikke avkrefte at harske fiskeoljer er farlige for helsen. Vi konkluderer derfor med at risikoen for å få negative helseeffekter ved inntak av fiskoljekapsler er liten. Av de grunnene som er nevnt over, er det å anbefale at fiskeoljer ikke inntas i kapselform, da man ikke kan smake eller lukte om fiskeoljen er harsk.


Kilder


Kilde
Navn
Hovedsyn
Pålitelighet
1
Europeiske gourmeteksperter: – Tran er en smaksbombe
NRK.no
Hentet 23.04.2012
__http://nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7147854__
Hovedsynet i denne artikkelen har vi ikke fokusert på. Artikkelen har noe statistikk på slutten som bl.a. presenterer salgstall for Tran.
NRK er en landsdekkende og statseid TV-kanal. Statistikken her kan etterprøves. NRK bruker gode og objektive journalister som bruker fagfolk og gode kilder. Vi ser på dette som en pålitelig kilde.
2
Spis mer fisk.
Helsedirektoratet
Hentet 23.04.2012
__http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/spis-mer-fet-fisk.aspx__
Refererer til en VKM rapport og skriver kort om gunstige helseeffekter ved inntak av fiskeolje.
Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet.
3
Does fish oil lower blood pressure?
American Heart Association
Hentet 23.04.2012
__http://circ.ahajournals.org/content/88/2/523.full.pdf__
En rapport som diskuterer om fiskeolje senker blodtrykket, og kommer fram til at det er flere positive og ønskelige helseeffekter fiskeolje kan ha.
«American heart association» er en seriøs organisasjon for hjertesyke i USA. Organisasjonen vil det beste for sine medlemmer og vi anser denne kilden som pålitelig.
4
Evaluation of negative and positive health effects of n-3 fatty acids as constituents of food
supplements and fortified food.
VKM
Hentet 23.04.2012
__http://www.vkm.no/dav/c7a41adb79.pdf__
En rapport om potensielle negative og positive helseeffekter ved n-3 fettsyrer. Kommer fram til at ønskelige effekter kan oppnås, og stiller seg bekymret til potensielle negative helseeffekter.
VKM er en uavhengig komité på matområdet under Helse- og omsorgsdepartementet. De gjennomfører uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger etter internasjonale prinsipper. Deres forskning baserer seg på allerede eksisterende studier. Pålitelig.
5
Er harsk fiskeolje helsefarlig?
Møllers
Hentet 23.04.2012
__http://www.mollers.no/c-93-Er-harsk-fiskeolje-helsefarlig-.aspx__
Stiller seg bekymret til harsk fiskeolje og peker til en VKM rapport (kilde 1). Hevder at de tester tranen fire ganger under produksjon for harskhet, og lover at produktene deres ikke er harske.
De er interessert i å selge produkter, og offentliggjør bare dokumenter på deres nettside som stiller dem i et godt lys. At tranen deres ikke er harsk er skjult argumentasjon, hvor den eneste statistikken de peker til er deres egne tester. Ikke fullt pålitelig.
6
Hvordan måler vi harskhet?
Møllers
Hentet 23.04.2012
[[http://www.mollers.no/c-92-Hvordan-måler-vi-harskhet-.aspx|http://www.mollers.no/c-92-Hvordan-måler-vi-harskhet-.aspx]]
Skriver om hvordan de måler harskhet. Garanterer også at deres produkter ikke er harske.
Hvordan de måler harskhet vet de, men de kommer med skjulte påstander som ikke kan etterprøves, m.m. man vil stole på resultater gjort av Møllers selv – på eget initiativ. Delvis pålitelig.
7
Bekymret over harsk fiskeolje i omega-3 kapsler
NRK.no
Hentet 23.04.2012
__http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7876267__
En artikkel om hvor utbredt harskhet er, og intervju med en fra SINTEF som uttrykker bekymring for harskhet.
Peker til VKM, STINTEF og Nofima. NRK er eid av staten og bruker gode kilder. Vi vurderer denne kilden som pålitelig.
8
Den store fiskeoljetesten
Nofima.no
Hentet 23.04.2012
__http://www.nofima.no/mat/nyhet/2010/03/den-store-fiskeolje-testen__
Analysene fra Nofima og Høgskolen i Akershus (HiAk)Undersøker 130 forskjellige fiskeoljeprodukter. Forskerne ville undersøke om norsk, fersk fiskeolje kunne ha bedre kvalitet enn olje som er eldre og har reist lengre.
Analysene er gjort med Nofima og Høgskolen i Akershus (HiAk) En fettforsker og Mastergradstudent utførte testene. Nofima er et uavhengig forskningsinstitutt. Derfor ser vi denne som troverdig.
9
Harsking.
SNL.no
Hentet 23.04.2012
__http://snl.no/harskning__
En artikkel om harskhet; hva det er etc. Forfatteren i artikkelen er fagansvarlig for næringsmiddelteknologi.
SNL.no er en nettutgave av leksikonet “Store norske leksikon”. Alle endringer i leksokonet godkjennes av fagpersoner. Vi anser derfor kilden som pålitelig.
10
Hva er harsking?
Møllers
Hentet 23.04.2012
__http://www.mollers.no/c-89-Hva-er-harskning-.aspx__
En kort innføring i hva harskning innebærer.
Møllers er godt kjent med harskning, og faktaen de fremlegger passer med andre pålitelige kilder. Vi vet derimot at Møllers overordnede ønske er å selge sitt produkt, og etterprøver faktaene.
11
Pressemeldinger.
Møllers
Hentet 23.04.2012
__http://www.mollers.no/c-58-Pressemeldinger.aspx__
Diverse pressemeldinger om Møllers og deres produkter. Alle pressemeldingene presenterer et positivt syn på Møllers og deres produkter eller negativt syn på Møllers konkurrenter.
Pressemeldingene kommer fra pålitelige kilder, men Møllers har bare publisert pressemeldinger som setter dem i et godt lys.
12
Omega-3-produkter fra Peru.
NRK.no
Hentet 23.04.2012
__http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7878355__
Skriver om at noe fiskeolje fra bl.a. Møllers kommer fra Peru, og problematikken ved dette.
Møllers har bekreftet dette og NRK har også andre gode kiler - er en pålitelig kilde.
13
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer.
VKM
Hentet 23.04.2012
__http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6553&Content_6553=6187:1662070::0:6548:2:::0:0__
En saklig og objektiv artikkel av risikovurdering utført av VKM på oppdrag av Mattilsynet. Konkluderer med at de ikke kan stille en risikovurdering på grunn av mangel på informasjon., men stiller seg bekymret til mye inntak av harsk fiskeolje.
VKM er en uavhengig komité på matområdet under Helse- og omsorgsdepartementet. De gjennomfører uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger etter internasjonale prinsipper. Deres forskning baserer seg på allerede eksisterende studier. Pålitelig.
14
Studerer helseeffekter av harsk fiskeolje.
HiOA
Hentet 23.04.2012
__http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Studerer-helseeffekter-av-harsk-fiskeolje__
En introduksjon til en studie gjennomført av en stipendiat på HiOA, hvor studiet har kommet fram med resultatet at harsk fiskeolje ikke har noen andre negative helseeffekter enn vanlig fiskeolje.
Dette er bare en studie, gjennomført på en liten gruppe mennesker, men samarbeidspartene her er objektive om saken om harske fiskeoljer.
15
Studerer helseeffekter av harsk fiskeolje.
Forskning.no
Hentet 23.04.2012__http://www.forskning.no/artikler/2011/november/304037__
En artikkel som presenterer resultatene og konklusjonen til den første testen av harske fiskeoljer på mennesker (kilde 14).
Artikkelen er skrevet i samarbeid med «Norges Forskningsråd» og er objektive i saken, samt utgitt på et seriøst og objektivt nettsted. Vi anser denne kilden som pålitelig.
16
Tidsskrift for den Norske legeforening. Positive helseeffekter med fiskeolje
Hentet 04.05.2012
http://tidsskriftet.no/article/1904308
En ryddig vitenskapelig artikkel som har som mål å gi gode anbefalinger vedrørende bruk av omega-3-fettsyrer.
Artikkelen er sakelig og henviser til mange kilder. Den er objektivt skrevet av den Norske legeforening. Derfor er denne kilden pålitelig.
17
StoffskifteSnl.no
Hentet 4.5.12
http://snl.no/stoffskifte
Hva stoffskifte innebærer og arbeidsoppgaver.
Informasjonen her stemme med andre kilder og kommer fra et leksikon. Pålitelig.
18
Lavt stoffskifte - hypotyreoseNHI
Hentet 4.5.12
http://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-nering/skjoldkjertelsykdommer/lavt-stoffskifte-hypotyreose-1136.html
Kort innføring i hypotyreose med negative helseeffekter.
NHI er et norsk medisinsk nettsted med oppgaver som opplysning innen helse, symptomer og sykdommer. Skrevet av seriøse personer. Pålitelig.
19
Høyt stoffskifte - hypertyreoseNH
Hentet 4.5.12
http://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-nering/skjoldkjertelsykdommer/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-1132.html
Kort innføring i hypertyreose med negative helseeffekter.
NHI er et norsk medisinsk nettsted med oppgaver som opplysning innen helse, symptomer og sykdommer. Skrevet av seriøse personer. Pålitelig.