Potensielle negative helseeffekter ved inntak av harske fiskeoljeprodukter.

CIMG3622.JPG
CIMG3622.JPG

Daniel sliter med valget!


I 2009 ble det solgt 1,6 millioner flasker MÞllers Tran i Norge.(1) De positive helseeffektene av fiskeoljeprodukter er bevist i mange studier.(2)(3)(4) Fiskeolje inneholder omega-3 fettsyrene DHA og EPA, som er essensielle oljer kroppen ikke produserer selv og mÄ ha tilfÞrt gjennom kosten. Fiskeolje er ogsÄ en av svÊrt fÄ naturlige kilder til D-vitamin i kosten, et vitamin som vanligvis produseres i huden under soleksponering, og som kroppen kan ha et underskudd av i vinterhalvÄret nÄr vi tilbringer mindre tid i solen. Fiskeolje er pÄvist Ä senke blodtrykket og redusere risikoen for hjertesykdom.(16) Det foreligger derimot lite forskningsmateriale om helseriskoene ved inntak av harske fiskeoljer.(5) Det foregÄr derfor en debatt om harske fiskeoljer er helsefarlige eller ei.

Hva er harskhet og hvorfor er fiskeoljen harsk?
PÄ fagsprÄket kalles harskning for oksidasjon. Oksidasjon er en kjemisk reaksjon som skjer i de fleste matvarer som inneholder fett. Oksidasjon er derfor én av de viktigste Ärsakene til at matvarer har begrenset holdbarhet. PÄ grunn av at de kjemiske reaksjonene er kjedereaksjoner, vil ikke prosessen kunne stoppes nÄr den fÞrst har begynt. NÄr harskningen av fiskeolje har begynt innebÊrer det at flerumettet fett nedbrytes. Denne prosessen oppstÄr ved kontakt mellom oksygen og fett under lagring, som danner en uÞnsket lukt og smak pÄ fettet. (9)(10)

Axellus Gruppen, som stÄr bak det kjente omega-3 produktet MÞllers, skriver i en epost til NRK at tran kommer fra leveren til norsk arktisk fisk fra Lofoten. Omega-3 kapsler lages derimot av fiskeolje fra ansjos og sardiner fisket utenfor kysten av Peru. (11) Ofte blir fisken og fiskeoljen oppbevart i store tanker som har ugunstige temperaturer over en lang periode. Det har ogsÄ blitt rapportert om anlegg der fisken ligger ute i Äpen luft. Dette eksponerer fisken og fiskeoljen for ytre forurensninger som fugler og sol, som igjen kan fÞre til at oljen harskner. (9)(12)

CIMG3634.JPG
CIMG3634.JPG

Disse kapslene har ingen lukt eller smak.

Innkapslet fiskeolje
Hvis det viser seg at harske fiskeoljer er farlige for helsen vĂ„r, er det spesielt risikofylt med innkapslet fiskeolje siden kapselen vil gjemme bort smak og lukt – noe som forhindrer forbrukeren i Ă„ smake om fiskeoljen er harsk. Mens MĂžllers har utalt pĂ„ sine nettsider at de kan «garantere at ingen av vĂ„re produkter er harske» (6), har derimot en forbrukertest av marine oljer utfĂžrt av Nofima vist at alle de 113 tilfeldige fiskeoljekapseler de testet var «mer eller mindre harske».(7) En annen studie gjort av det samme firmaet konkluderte med at 20 % av totalt 130 undersĂžkte fiskeoljeprodukter ikke burde vĂŠrt pĂ„ markedet. (8)CIMG3628.JPG
CIMG3628.JPG

NĂ„ kan Daniel smake og lukte om oljen er harsk

Potensielle negative helseeffekter

Det diskuteres om harske (oksiderte) fiskeoljer kan vÊre skadelige for forbrukeren. Dessverre er det mangel pÄ forskningsmateriale av potensielle negative helseeffekter ved inntak av harske fiskeoljeprodukter. Det materialet som derimot foreligger, besitter ikke resultater nok til Ä stille en fullstendig konklusjon om harsk fiskeolje er farlig for helsen til mennesker. (4)(13)

PÄ et oppdrag fra mattilsynet stilte Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) i 19.10.2011 en risikovurdering av nedbrytingsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje. (13) I en artikkel publisert av VKM hevder de at diverse studier har vist at harske planteoljer har hatt en negativ helseeffekt pÄ dyr, blant annet ved at mengden fett i leveren Þkte, Þkt blÞdningstendens hos hjertesyke, nedsatt betennelse- og immunfunksjoner og at genuttrykket ble pÄvirket. Økt blÞdningstid er rapportert hos pasienter med hjerte- og karsykdom etter inntak av 6,9g EPA og DHA per dag. Det er imidlertid ikke rapporter om noen tilfeller av blÞdningskomplikasjoner i forbindelse med tilskudd av EPA og DHA.(4)(13)

Andre dokumenterte negative helseeffekter er forandringer i stoffskiftet. Stoffskiftet er en kjemisk reaksjon som skjer i cellene. Denne prosessen er nĂždvendig for at cellene skal kunne vokse og reprodusere seg. Stoffskiftet produserer og lagrer energi. For lavt eller hĂžyt stoffskifte er ikke positivt.(17) Ved for lavt stoffskifte kan kroppen preges av tiltakslĂžshet, treghet i bevegelser, manglende toleranse for kulde, muskel- og leddsmerter, Ăžkt sĂžvnbehov og vektĂžkning. (18) For hĂžyt stoffskifte vil blant annet fĂžre til hjertebank, rastlĂžshet, nervĂžsitet, vekttap, varmeintoleranse, hurtig puls og gjerne litt forhĂžyet blodtrykk.(19)

I risikovurderingen pÄpeker VKM at mangel pÄ informasjonsgrunnlag hindrer dem i Ä gjennomfÞre en kvantitativ helserisikovurdering. VKM stiller seg dermed bekymret til jevnlig inntak av omega-3 kosttilskudd som inneholder harsk fiskeolje pÄ grunn av de potensielle negative helseeffektene, og VKM anbefaler derfor at det kartlegges hvilke nivÄer av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter som finnes i omega-3 kosttilskuddene som selges i butikken og at det blir gjennomfÞrt mer forskning pÄ helseeffekter ved nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje.(4)(5)(13)
En annen studie, utfÞrt i samarbeid med Lipidklinikken ved Rikshospitalet, Nofima Mat, Universitetet i Oslo og TINE i november 2011 (14), pÄviste som den fÞrste studien av harske fiskeoljer utfÞrt pÄ mennesker derimot ingen potensielle negative helseeffekter ved inntak. Deltakerne i studien spiste Ätte gram fiskeolje hver dag i syv uker. Jevnlige tester viste ingen forskjell i markÞrene hos de som spiste harsk fiskeolje sammenlignet med de som spiste god fiskeolje. (14)(15)


Konklusjon

De positive helseeffektene av fiskoljeprodukter er blitt grundig dokumentert gjennom en lang rekke med studier.(1)(2)(3)(4)(11) Det foreligger derimot ikke konkrete bevis pÄ at harske fiskeoljeprodukter har noen form for negativ helseeffekt etter daglig inntak over en lengre periode. PÄ grunn av den strenge kvalitetskontrollen hos de stÞrste produsentene er det lite trolig at det finnes betydelige mengder harsk fiskeolje i produkter fra etablerte og seriÞse produsenter.Forskere kan derimot heller ikke avkrefte at harske fiskeoljer er farlige for helsen. Vi konkluderer derfor med at risikoen for Ä fÄ negative helseeffekter ved inntak av fiskoljekapsler er liten. Av de grunnene som er nevnt over, er det Ä anbefale at fiskeoljer ikke inntas i kapselform, da man ikke kan smake eller lukte om fiskeoljen er harsk.


Kilder


Kilde
Navn
Hovedsyn
PĂ„litelighet
1
Europeiske gourmeteksperter: – Tran er en smaksbombe
NRK.no
Hentet 23.04.2012
__http://nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7147854__
Hovedsynet i denne artikkelen har vi ikke fokusert pÄ. Artikkelen har noe statistikk pÄ slutten som bl.a. presenterer salgstall for Tran.
NRK er en landsdekkende og statseid TV-kanal. Statistikken her kan etterprÞves. NRK bruker gode og objektive journalister som bruker fagfolk og gode kilder. Vi ser pÄ dette som en pÄlitelig kilde.
2
Spis mer fisk.
Helsedirektoratet
Hentet 23.04.2012
__http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/spis-mer-fet-fisk.aspx__
Refererer til en VKM rapport og skriver kort om gunstige helseeffekter ved inntak av fiskeolje.
Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet.
3
Does fish oil lower blood pressure?
American Heart Association
Hentet 23.04.2012
__http://circ.ahajournals.org/content/88/2/523.full.pdf__
En rapport som diskuterer om fiskeolje senker blodtrykket, og kommer fram til at det er flere positive og Ăžnskelige helseeffekter fiskeolje kan ha.
«American heart association» er en seriÞs organisasjon for hjertesyke i USA. Organisasjonen vil det beste for sine medlemmer og vi anser denne kilden som pÄlitelig.
4
Evaluation of negative and positive health effects of n-3 fatty acids as constituents of food
supplements and fortified food.
VKM
Hentet 23.04.2012
__http://www.vkm.no/dav/c7a41adb79.pdf__
En rapport om potensielle negative og positive helseeffekter ved n-3 fettsyrer. Kommer fram til at Þnskelige effekter kan oppnÄs, og stiller seg bekymret til potensielle negative helseeffekter.
VKM er en uavhengig komité pÄ matomrÄdet under Helse- og omsorgsdepartementet. De gjennomfÞrer uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger etter internasjonale prinsipper. Deres forskning baserer seg pÄ allerede eksisterende studier. PÄlitelig.
5
Er harsk fiskeolje helsefarlig?
MĂžllers
Hentet 23.04.2012
__http://www.mollers.no/c-93-Er-harsk-fiskeolje-helsefarlig-.aspx__
Stiller seg bekymret til harsk fiskeolje og peker til en VKM rapport (kilde 1). Hevder at de tester tranen fire ganger under produksjon for harskhet, og lover at produktene deres ikke er harske.
De er interessert i Ä selge produkter, og offentliggjÞr bare dokumenter pÄ deres nettside som stiller dem i et godt lys. At tranen deres ikke er harsk er skjult argumentasjon, hvor den eneste statistikken de peker til er deres egne tester. Ikke fullt pÄlitelig.
6
Hvordan mÄler vi harskhet?
MĂžllers
Hentet 23.04.2012
[[http://www.mollers.no/c-92-Hvordan-mÄler-vi-harskhet-.aspx|http://www.mollers.no/c-92-Hvordan-mÄler-vi-harskhet-.aspx]]
Skriver om hvordan de mÄler harskhet. Garanterer ogsÄ at deres produkter ikke er harske.
Hvordan de mĂ„ler harskhet vet de, men de kommer med skjulte pĂ„stander som ikke kan etterprĂžves, m.m. man vil stole pĂ„ resultater gjort av MĂžllers selv – pĂ„ eget initiativ. Delvis pĂ„litelig.
7
Bekymret over harsk fiskeolje i omega-3 kapsler
NRK.no
Hentet 23.04.2012
__http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7876267__
En artikkel om hvor utbredt harskhet er, og intervju med en fra SINTEF som uttrykker bekymring for harskhet.
Peker til VKM, STINTEF og Nofima. NRK er eid av staten og bruker gode kilder. Vi vurderer denne kilden som pÄlitelig.
8
Den store fiskeoljetesten
Nofima.no
Hentet 23.04.2012
__http://www.nofima.no/mat/nyhet/2010/03/den-store-fiskeolje-testen__
Analysene fra Nofima og HĂžgskolen i Akershus (HiAk)UndersĂžker 130 forskjellige fiskeoljeprodukter. Forskerne ville undersĂžke om norsk, fersk fiskeolje kunne ha bedre kvalitet enn olje som er eldre og har reist lengre.
Analysene er gjort med Nofima og HĂžgskolen i Akershus (HiAk) En fettforsker og Mastergradstudent utfĂžrte testene. Nofima er et uavhengig forskningsinstitutt. Derfor ser vi denne som troverdig.
9
Harsking.
SNL.no
Hentet 23.04.2012
__http://snl.no/harskning__
En artikkel om harskhet; hva det er etc. Forfatteren i artikkelen er fagansvarlig for nĂŠringsmiddelteknologi.
SNL.no er en nettutgave av leksikonet “Store norske leksikon”. Alle endringer i leksokonet godkjennes av fagpersoner. Vi anser derfor kilden som pĂ„litelig.
10
Hva er harsking?
MĂžllers
Hentet 23.04.2012
__http://www.mollers.no/c-89-Hva-er-harskning-.aspx__
En kort innfĂžring i hva harskning innebĂŠrer.
MÞllers er godt kjent med harskning, og faktaen de fremlegger passer med andre pÄlitelige kilder. Vi vet derimot at MÞllers overordnede Þnske er Ä selge sitt produkt, og etterprÞver faktaene.
11
Pressemeldinger.
MĂžllers
Hentet 23.04.2012
__http://www.mollers.no/c-58-Pressemeldinger.aspx__
Diverse pressemeldinger om MÞllers og deres produkter. Alle pressemeldingene presenterer et positivt syn pÄ MÞllers og deres produkter eller negativt syn pÄ MÞllers konkurrenter.
Pressemeldingene kommer fra pÄlitelige kilder, men MÞllers har bare publisert pressemeldinger som setter dem i et godt lys.
12
Omega-3-produkter fra Peru.
NRK.no
Hentet 23.04.2012
__http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7878355__
Skriver om at noe fiskeolje fra bl.a. MĂžllers kommer fra Peru, og problematikken ved dette.
MÞllers har bekreftet dette og NRK har ogsÄ andre gode kiler - er en pÄlitelig kilde.
13
Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer.
VKM
Hentet 23.04.2012
__http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6553&Content_6553=6187:1662070::0:6548:2:::0:0__
En saklig og objektiv artikkel av risikovurdering utfÞrt av VKM pÄ oppdrag av Mattilsynet. Konkluderer med at de ikke kan stille en risikovurdering pÄ grunn av mangel pÄ informasjon., men stiller seg bekymret til mye inntak av harsk fiskeolje.
VKM er en uavhengig komité pÄ matomrÄdet under Helse- og omsorgsdepartementet. De gjennomfÞrer uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger etter internasjonale prinsipper. Deres forskning baserer seg pÄ allerede eksisterende studier. PÄlitelig.
14
Studerer helseeffekter av harsk fiskeolje.
HiOA
Hentet 23.04.2012
__http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Studerer-helseeffekter-av-harsk-fiskeolje__
En introduksjon til en studie gjennomfÞrt av en stipendiat pÄ HiOA, hvor studiet har kommet fram med resultatet at harsk fiskeolje ikke har noen andre negative helseeffekter enn vanlig fiskeolje.
Dette er bare en studie, gjennomfÞrt pÄ en liten gruppe mennesker, men samarbeidspartene her er objektive om saken om harske fiskeoljer.
15
Studerer helseeffekter av harsk fiskeolje.
Forskning.no
Hentet 23.04.2012__http://www.forskning.no/artikler/2011/november/304037__
En artikkel som presenterer resultatene og konklusjonen til den fÞrste testen av harske fiskeoljer pÄ mennesker (kilde 14).
Artikkelen er skrevet i samarbeid med «Norges ForskningsrÄd» og er objektive i saken, samt utgitt pÄ et seriÞst og objektivt nettsted. Vi anser denne kilden som pÄlitelig.
16
Tidsskrift for den Norske legeforening. Positive helseeffekter med fiskeolje
Hentet 04.05.2012
http://tidsskriftet.no/article/1904308
En ryddig vitenskapelig artikkel som har som mÄl Ä gi gode anbefalinger vedrÞrende bruk av omega-3-fettsyrer.
Artikkelen er sakelig og henviser til mange kilder. Den er objektivt skrevet av den Norske legeforening. Derfor er denne kilden pÄlitelig.
17
StoffskifteSnl.no
Hentet 4.5.12
http://snl.no/stoffskifte
Hva stoffskifte innebĂŠrer og arbeidsoppgaver.
Informasjonen her stemme med andre kilder og kommer fra et leksikon. PĂ„litelig.
18
Lavt stoffskifte - hypotyreoseNHI
Hentet 4.5.12
http://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-nering/skjoldkjertelsykdommer/lavt-stoffskifte-hypotyreose-1136.html
Kort innfĂžring i hypotyreose med negative helseeffekter.
NHI er et norsk medisinsk nettsted med oppgaver som opplysning innen helse, symptomer og sykdommer. Skrevet av seriĂžse personer. PĂ„litelig.
19
HĂžyt stoffskifte - hypertyreoseNH
Hentet 4.5.12
http://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-nering/skjoldkjertelsykdommer/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-1132.html
Kort innfĂžring i hypertyreose med negative helseeffekter.
NHI er et norsk medisinsk nettsted med oppgaver som opplysning innen helse, symptomer og sykdommer. Skrevet av seriĂžse personer. PĂ„litelig.