Ja er et glass rødvin sunt? Og ikke fetende?
Det er sånn at vi leser artiklene og har en tendens til å finne det vi ønsker oss, eller det vi er overbevist om fra før.

rødvin.png

Her har jeg limt inn noen lenker som belyser problemstillingen. Vanligvis samler vi dem i diigo (men rødvin er ikke så aktuelt for elevene)
http://www.dagbladet.no/pds/2000/10/25/224765.html

http://www.lommelegen.no/artikkel/litt-vin-er-ikke-lenger-sunt

http://www.treningsforum.no/forum/index.php?topic=14470.0
http://samskrive.ndla.no/p/HfpwRtpi
Her kan vi samskrive!


Kan vi drikke rødvin og slippe å tenke på at det ikke er sunt?Hva slags lege er Roar Strand (og kollegaene) ?Det kan jo minne mer om et litt spesiell vinklubb!!!Scandinavian Medical Alcohol Board, SMAB?Lege Roald Strand?SMAB er en organisasjon som er opprettet med formål å finne de helsemessige fordeler med alkohol - lite nyansert...

Mer nyanserte meninger kan vi lese i Lommelegen, men det er skrevet i år 2000. Tror imidlertid ikke det har så mye å si for denne problematikken.Lommelegen virker troverdig i sin drøftelse.Velrennomert hjertetidsskrift gir umiddelbart mer positive vibberAlle artiklene er rundt ti år gamle - det er et tankekors...

Nehttp://videnskab.dk/krop-sundhed/er-rodvin-virkelig-sundtDette er en nyere artikkel vi kan bruke: Se ovenfor:Balansert, gir ingen lettvinne løsninger eller svar: ber oss undersøke selv


Kildeskjema:

I artikkelen deres skal dere beskrive kildene deres i en tabell som denne:

Overskrift eller tittel / Nettadresse / utgiver eller forfatter
Sammendrag av hovedsynspunktene
Hvorfor valgte dere å bruke denne kilden?
Hvordan vurderer du den?
Er rødvin virkelig sundt? Hanne Jakobsenhttp://videnskab.dk/krop-sundhed/er-rodvin-virkelig-sundt
Artikkelen diskuterer hvorvidt litt rødvin virker forebyggende på
kreft, diabetes osv.
Kilden virker troverdig fordi den viser flere sider. Artikkelen viser til flere linker, også vitenskapelige!

Vin.jpg
http://opencage.info/pics.e/large_9500.asp