og hvordan vi kan vurdere arbeidet deres.
Vurderingskriterier.

Nivå
Form og faglig innhold
Drøfting for og imot
Kildekritikk
Under middels (1+2)
Har satt seg litt inn i tema.
Kort drøfting.
Få kilder.
Middels
(3+4)
Godt språk, har satt seg noe inn i tema. Artikkelen er strukturert.
Ser saken fra en side og/eller har en enkel vurdering av argumentene.
Oppgir url, viser til flere kilder og vurderer dem noe.
Bruker bilder riktig.
Over middels
(5+6)
Viser at en har satt seg godt inn i tema. Artikkelen er godt strukturert.
Nyansert drøfting, med argumenter for og mot og med god vurdering av argumentene.
Oppgir kilder korrekt, har god bredde i kildene og vurderer dem grundig etter TONE. Bruker bilder riktig.

Disse får elevene fra starten, slik at de vet hva de vurderes etter.

Vi har to vurderinger, etter tre øker publiserer gruppene på wikien, hvis de ikke har gjort det fortløpende, men da er det den første fristen. Lærer og bibliotekar gir en underveisvurdering. Der får vi sjansen til å igjen understreke hovedpoengene våre, bibliotekarene ser etter bredde i kildene, TONE vurderingene og billedbruken, læreren ser på faglig innhold, drøftingene, begrepsforklaringene. I neste økt setter elevene seg enkeltvis og skal lese gjennom to andre artikler og gi vurdering. Dette bruker vi ca 30 min. på.
Deretter setter gruppene seg sammen og ser på de vurderingene de har fått og retter opp artiklene sine. Så får de en frist for innlevering, noen grupper trenger litt mer tid, mens andre er ferdige der og da. Vi lar det ikke gå lang tid før innleveringsfristen er. Deretter setter lærer og bibliotekar ned og gir en sluttvurdering.

Et eksempel på en lærervurdering: '
Dere har laget en informativ og oversiktlig fagtekst.
Dere har forklart godt hva parabener er og belyst hvorfor bruken av dem er omdiskutert, på en faglig presis måte.
Noen steder kunne dere ha forklart litt grundigere/presisert noe. Er p-hydroksibensosyre den organiske syren i alkylesteren i parabener? Hva er alkoholen? Hvorfor har Danmark valgt å forby bruk av propyl- og butylparabener i produkter til barn under 3 år? Hva vil det si at first-price dusjsåpe er godkjent av forbrukerrådet?

Et eksempel på en bibliotekarvurdering
Bra og lovlig bilde!
Fint at dere har mange og varierte kilder, og også kilder som bekrefter hverandre (så viser dere at dere har dobbeltsjekket opplysninger.)
En av kildene mangler fortsatt vurdering.
Siden dere har så mange kilder kunne det være fint å vise hvilke faktaopplysninger i teksten som hører til hvilke kilder, enten med fotnoter eller lenker til kilden i teksten.