og hvordan vi kan vurdere arbeidet deres.
Vurderingskriterier.

NivÄ
Form og faglig innhold
DrĂžfting for og imot
Kildekritikk
Under middels (1+2)
Har satt seg litt inn i tema.
Kort drĂžfting.
FĂ„ kilder.
Middels
(3+4)
Godt sprÄk, har satt seg noe inn i tema. Artikkelen er strukturert.
Ser saken fra en side og/eller har en enkel vurdering av argumentene.
Oppgir url, viser til flere kilder og vurderer dem noe.
Bruker bilder riktig.
Over middels
(5+6)
Viser at en har satt seg godt inn i tema. Artikkelen er godt strukturert.
Nyansert drĂžfting, med argumenter for og mot og med god vurdering av argumentene.
Oppgir kilder korrekt, har god bredde i kildene og vurderer dem grundig etter TONE. Bruker bilder riktig.

Disse fÄr elevene fra starten, slik at de vet hva de vurderes etter.

Vi har to vurderinger, etter tre Þker publiserer gruppene pÄ wikien, hvis de ikke har gjort det fortlÞpende, men da er det den fÞrste fristen. LÊrer og bibliotekar gir en underveisvurdering. Der fÄr vi sjansen til Ä igjen understreke hovedpoengene vÄre, bibliotekarene ser etter bredde i kildene, TONE vurderingene og billedbruken, lÊreren ser pÄ faglig innhold, drÞftingene, begrepsforklaringene. I neste Þkt setter elevene seg enkeltvis og skal lese gjennom to andre artikler og gi vurdering. Dette bruker vi ca 30 min. pÄ.
Deretter setter gruppene seg sammen og ser pÄ de vurderingene de har fÄtt og retter opp artiklene sine. SÄ fÄr de en frist for innlevering, noen grupper trenger litt mer tid, mens andre er ferdige der og da. Vi lar det ikke gÄ lang tid fÞr innleveringsfristen er. Deretter setter lÊrer og bibliotekar ned og gir en sluttvurdering.

Et eksempel pÄ en lÊrervurdering: '
Dere har laget en informativ og oversiktlig fagtekst.
Dere har forklart godt hva parabener er og belyst hvorfor bruken av dem er omdiskutert, pÄ en faglig presis mÄte.
Noen steder kunne dere ha forklart litt grundigere/presisert noe. Er p-hydroksibensosyre den organiske syren i alkylesteren i parabener? Hva er alkoholen? Hvorfor har Danmark valgt Ä forby bruk av propyl- og butylparabener i produkter til barn under 3 Är? Hva vil det si at first-price dusjsÄpe er godkjent av forbrukerrÄdet?

Et eksempel pÄ en bibliotekarvurdering
Bra og lovlig bilde!
Fint at dere har mange og varierte kilder, og ogsÄ kilder som bekrefter hverandre (sÄ viser dere at dere har dobbeltsjekket opplysninger.)
En av kildene mangler fortsatt vurdering.
Siden dere har sÄ mange kilder kunne det vÊre fint Ä vise hvilke faktaopplysninger i teksten som hÞrer til hvilke kilder, enten med fotnoter eller lenker til kilden i teksten.