Når elevene lager konto ber vi dem om å lage et navn som er gjenkjennelig Det trenger ikke være hele navnet, men det skal være sånn at elever, lærere og bibliotekarer kan skjønne hvem som skriver. Dette er selvsagt en fordel når vi skal veilede gruppene, men også nyttig for elevene selv når de kommenterer hverandres tekster.
Det er sjelden det blir problemer, men en gang var det en jente som var litt ivrig med rødblyanten, og en guttegruppe gikk sur. Elevene har stort sett bare erfaring med å få vurdering av lærere, og da kaster de seg over skrivefeil. Jeg prøver å dempe det, med å si at her er det innholdet og forståelsen av problemstillingen som er viktigst.
Og at alle kommentarer skal ha som hensikt å gjøre de andre gode.

Det er viktig å minne elevene på at alt de skriver vi være synlig i historikken. Administrator skal slette sider og diskusjoner hvis det går over styr, men elevene skal huske at alt de skriver på nettet kan spores. Dette er en arena for dannet oppførsel.