Vi skal se på cc-lisenser og hvilke bilder de kan bruke,
http://lillenorske.wordpress.com/2011/05/30/riktig-bildebruk/