På en wiki skriver vi ikke helt samtidig. Vi kan lage krøll hverandre, og noen ganger mister vi viktige ting. Hvis elevene har lyst å prøve noe annet kan de skrive i
http://samskrive.ndla.no/p/WX5f4Wb5w. Da får de sett et herlig verktøy som de kan bruke i mange sammenhenger.
Elevene er drevne i å fordele oppgavene, og ofte ser de nesten ikke det de andre skriver, men bare limer det sammen rett før innlevering. Det kan samskrive være med på å motvirke. I vårt prosjekt legger vi også vekt på begrepene som brukes, at de skal forklares, og at teksten skal henge sammen.