Kan du bruke kilden i oppgaven din?

I denne oppgaven skal dere argumentere for eller mot et tema, og da trenger dere kilder med forskjellig syn. Så spørsmålet her er ikke om det er "sant" det som står, men om de som skriver er redelige og ikke prøver å lure oss.

Vurder kildens TONE:
Troverdighet - Objektivitet - Nøyaktighet - Egnethet
Bruk kildeskjemaet til å holde orden på kildene og vurdere dem kritisk.

Troverdighet

- hva vet du om forfatteren? (utdanning, stilling?)
- hvor er det skrevet? Hvem eier nettstedet
- mange skrivefeil? Passer tonen i språket til temaet?

Objektivitet
- er kilden objektiv, partisk, balansert, ensidig?
- forsøker forfatteren å overbevise om noe?
- er kilden sponset? Reklame?
- hvorfor er det skrevet?
- hvor finner du teksten? Er dokumentet feks. knyttet til en bestemt organisasjon?

Nøyaktighet

- er kilden oppdatert?
- er det fakta eller meninger?
- kan informasjonen bekreftes i andre kilder?

Egnethet

- passer dette for meg og den oppgaven jeg jobber med, får jeg svar på det jeg trenger?
- dekker kilden emneområdet?
- hvem er det skrevet for?
- når er teksten skrevet? Er informasjonen ny nok?