Læreplanene

Buskerud fylkeskommunes handlingsplan for skolebibliotek, med rullerende tiltaksplan
Handlingsplanen med tiltak

Buskerud fylkeskommunes strategiske plan for pedagogisk bruk av IKT, med rullerende tiltaksplan

Drammen VGS virksomhetsplan 2012-13 og tiltaksplanen (det er fare for at dette er fjorårets tiltak)

Virksomhetsplanen

Styrke skolebibliotekets rolle som en sentral ressurs i
utviklingen av elevers og læreres informasjonskompetanse.
Tiltaksplanen

-Samarbeide med naturfagseksjonen og gi elevene i vg1 opplæring i informasjonskompetanse, kurs i kildebruk/kildekritikk og kildelister.

- Opplæringen kan tilbys i andre fag ved behov.

Drammen VGS IKT plan:


Grunnleggende digitale ferdigheter fordeles på de forskjellige seksjonene:
Alle elever i vg1 får opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.

Opplæringsansvar for elevene ved oppstart vg1:
Norsk – Word
Matematikk - Kikora
Naturfag/Bibliotek – Kildebruk, kildekritikk og nettvett
Samfunnsfag- Excel
Fremmedspråk – Digital fortelling
Engelsk: PowerPoint
Kontaktlærere: It’s og Skolearena + Filbehandling
Kontaktlærer/elever: OneNote.
Det gis oppgaver som viser kompetanse.